Bezpieczna Terapia Dożylna

Nowa, bezpieczna kaniula dożylna

Nowa, bezpieczna kaniula dożylna BD VenflonTM Pro Safety z funkcją ochrony igły

R

Łatwość penetracji żył

R

Komfort pacjenta

R

Pełen zakres rozmiarów 22G-14G

R

Niezawodna charakterytstyka wkłucia

R

Lepsza ochrona końcówki igły

R

Ograniczenie ekspozycji na krew

R

Duże prędkości przepływów

R

Kompatybilna z adapterami

R

Szybki wsteczny wypływ

R

Odpowiednia do różnych miejsc i technik wkłucia