Powstała w roku 1980 firma Balton jest producentem jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb anestezjologii, dializy, chirurgii, ginekologii, kardiologii, radiologii i urologii. Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych Baltonu jest produkcja stentów do naczyń wieńcowych i obwodowych, jak również stentów samorozprężalnych.
Kategorie:

Chirurgia, Anestezjologia, Urologia, Ginekologia, Kardiologia