Pielęgnacja i obsługa portów naczyniowych

Kompleksowa oferta dla wszelkiego rodzaju wskazań i technik implantacji

Porty dostępu Celsite®

R

Dożylne

R

Dotętnicze

R

Dootrzewnowe i doopłucnowe

R

Zewnątrzoponowe i dokanałowe

Igły Cytocan®

Zakrzywione lub proste

L

Igły Surecan®

Jeszcze więcej możliwości