Galmed istnieje od 1980 r. Początkowo działała jako niewielki zakład rzemieślniczy produkujący galanterię z tworzyw sztucznych oraz skóry. W 1985 r. została uruchomiona produkcja sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Początkowo był on produkowany pod szyldem Spółdzielni Rzemieślniczej Galgos w Bydgoszczy. W 1989 roku firma przeniosła się do nowo wybudowanego wielofunkcyjnego budynku.

W 1990 r. już pod nazwą GALMED rozpoczął pozyskiwanie rynków zbytu i poszerzanie asortymentu produkcji. W 1995 r. na terenie Zakładów Chemicznych „Zachem” uruchomiono własną komorę sterylizacyjną. W 1997 r. nastąpiła rozbudowa i gruntowna modernizacja budynku pod kątem standardów GMP wymaganych dla uzyskania koncesji. W 1998 roku wprowadzono zintegrowany system zarządzania jakością i uzyskano Koncesje Ministerstwa Zdrowia na produkcję wyrobów medycznych.

Firma posiada certyfikaty zgodności z normami EN-ISO 9001:2000 i EN-ISO 13488:2000 oraz certyfikat EC zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EEC, jak również certyfikat zgodności procesu sterylizacji z normą EN 550.

Kategorie:

Cewniki, Zgłebniki