C. R. Bard, Inc. jest wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych technologii ochrony zdrowia w celu poprawy jakości życia pacjentów w następujących dziedzinach: Medycyna naczyniowa, Urologia, Onkologia, Chirurgia specjalistyczna. Spółka BARD sprzedaje na całym świecie swe produkty i usługi szpitalom, indywidualnym specjalistom służby zdrowia, placówkom świadczącym opiekę specjalistyczną oraz innym instytucjom ochrony zdrowia.

Kategorie:

Urologia