eu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Anmar" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy drogą inwestycji, w Tychach, w 2018r."

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności Anmar Sp. z o.o. Sp.k., poprzez wdrożenie 1 innowacji produktowej, 3 procesowych i 1 organizacyjnej związanej z unowocześnieniem składowania i zarządzania sprzedażą poprzez zakup trzech sztuk środków trwałych i trzech sztuk wartości niematerialnych i prawnych.

 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [ EPC ] – 3 osoby

Liczba wdrożonych wyników prac B+R [ szt. ] - 1

Liczba wprowadzonych innowacji [ szt. ] - 5

 

Wartość całkowita projektu: 3 260 234,14 PLN

Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 2 645 596,86 PLN

Wartość dofinansowania: 925 958,90 PLN