Batist, spółka należąca do grupy OneMed jest głównym dystrybutorem produktów medycznych i higienicznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jej działalność koncentruje się na tradycyjnych produktach, takich jak bandaże, wata, urządzenia sanitarne, papier i tworzywa sztuczne, jednorazowe maski chirurgiczne, czy dezynfekcja.

Kategorie:

Chirurgia